เครื่องผลิตน้ำมันจากพืชทางการเกษตร
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0403000094
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
เลขที่ประกาศ : 1475
วันที่ประกาศ : 3 ก.ย. 2547
เลขที่สิทธิบัตร : 1475
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องผลิตน้ำมันจากพืชทางการเกษตร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสายรุ้ง กล่ำเจริญ, นายชัชวาล แสงแก้ว, นายคนองเดช ดาวสุข, นายพิราม ภารังกูล
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องผลิตน้ำมันจากพืชทางการเกษตรนี้ มีลักษณะเป็น ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1 เครื่องผลิตน้ำมันจากพืชทางการเกษตร ที่ประกอบด้วย ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ