เครื่องเล่นเพลงจากหน่วยบันทึกข้อมูล SD MMC
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004533
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 92274
วันที่ประกาศ : 14 พ.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องเล่นเพลงจากหน่วยบันทึกข้อมูล SD MMC
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสรพงศ์ เปลื้องหน่าย, นายศรายุทธ สมบัติ, นายพิทักษ์ เถื่อนคำแสง
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องเล่นเพลงจากหน่วยบันทึกข้อมูล SD / MMC จะทำห ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องเล่นเพลงจากหน่วยบันทึกข้อมูล SD / MM ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ