เครื่องทำก๋วยเตี๋ยวและขนมปากหม้อไฟฟ้า
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004534
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 92106
วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องทำก๋วยเตี๋ยวและขนมปากหม้อไฟฟ้า
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายทศพร อิงคะวณิช
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องทำก๋วยเตี๋ยวและขนมปากหม้อไฟฟ้ามีลักษณะประกอ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องทำก๋วยเตี๋ยวและขนมปากหม้อไฟฟ้า มีรูป ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
วิทยาลัยารพัดช่างปราจีนบุรี
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ