เครื่องพิมพ์ครองแครง
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004535
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 92107
วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องพิมพ์ครองแครง
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวเอมอร อุปชีวะ, นายวิโรจน์ ศรีรัตนโช
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องพิมพ์ครองแครงประกอบด้วย ตัวโครงมีผนัง 4 ด้า ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องพิมพ์ครองแครง ประกอบด้วย ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ