บานเกล็ดอัตโนมัติ
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004536
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 92108
วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : บานเกล็ดอัตโนมัติ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวชัชฎาภรณ์ คงงาม, นายภิรมย์ศักดิ์ กิจพัฒนาสมบัติ
บทสรุปการประดิษฐ์ : บานเกล็ดอัตโนมัติ มีลักษณะการทำงาน โดยคันโยกสำหรับ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. บานเกล็ดอัตโนมัติ ประกอบด้วย ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ