รถโกคาร์ทใช้เอทานอล
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004537
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 92275
วันที่ประกาศ : 14 พ.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : รถโกคาร์ทใช้เอทานอล
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ว่าที่ ร.ต.อภิเดช สารคำ
บทสรุปการประดิษฐ์ : รถโกคาร์ทใช้เอทานอล จะถูกนำเครื่องยนต์เล็กแก็สโซลี ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. รถโกคาร์ทใช้เอทานอล ประกอบด้วย โครงสร้างตัวรถ ( ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ