รถจักรยานไฟฟ้า
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004538
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 92110
วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : รถจักรยานไฟฟ้า
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายอนุชา สุขากรณ์, นายประเสริฐ โคบาล
บทสรุปการประดิษฐ์ : เนื่องด้วยในเวลานี้ ปัญหาราคาน้ำมันมีราคาค่อนข้างแ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. รถจักรยานไฟฟ้า ประกอบด้วย -ตัวถังโคร ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ