เตาประหยัดพลังงาน
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004539
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 98193
วันที่ประกาศ : 10 ก.ย. 2552
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เตาประหยัดพลังงาน
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายมณฑป สิงห์คศิริ
บทสรุปการประดิษฐ์ : เตาประหยัดพลังงาน ที่มีลักษณะเฉพาะคือ ที่ผนังเตาติ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เตาประหยัดพลังงาน มีลักษณะที่ประกอบด้วย ตัว ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ