เตาประหยัดพลังงาน
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004540
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ :
วันที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เตาประหยัดพลังงาน
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายมณฑป สิงห์คศิริ
บทสรุปการประดิษฐ์ : -
เอกสารถือสิทธิ์ : -
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ