เครื่องบดและคัดแยกขนาดแก้วที่ถูกบด
  
เลขที่คำขอ 0601004541
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 92111
วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องบดและคัดแยกขนาดแก้วที่ถูกบด
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายมณฑป สิงห์คศิริ
บทสรุปการประดิษฐ์ : การประดิษฐ์นี้กล่าวถึงเครื่องบดและคัดแยกขนาดแก้วที ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องบดและคัดแยกขนาดแก้วที่ถูกบด ประกอบด้วย ต ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ